Menu

O czasopiśmie

 

TEOLOGIA PATRYSTYCZNA ukazuje się od 2004 roku. Do tej pory przygotowano 8 numerów tematycznych. W zamierzeniach Redakcji TEOLOGIA PATRYSTYCZNA jest forum prezentacji wyników badań prowadzonych z zakresu teologii patrystycznej i starożytnej literatury chrześcijańskiej w różnych ośrodkach teologicznych w Polsce i poza jej granicami. Osobny dział zamieszczanych publikacji stanowią tłumaczenia dzieł starożytnych autorów chrześcijańskich.